Filosofiska rummet om Kant och den Kopernikanska revolutionen

”Kunskapen ska inte ska rätta sig efter föremålet, utan föremålet ska rätta sig efter kunskapen”. Så beskrev filosofen Immanuel Kant den ”kopernikanska” idé som kom att förändra synen på kunskapen och dess gränser. 

När Kopernikus insåg att solens rörelse kring jorden bara är en illusion var det en upptäckt som vände upp och ned på de kosmiska perspektiven.

Immanuel Kants uppnådde ett liknande mentalt lappkast genom sin banbrytande tanke om att ”kunskapen ska inte ska rätta sig efter föremålet, utan föremålet ska rätta sig efter kunskapen”.

Hur tänkte Kant och hur tänker vi idag om människan och vetandet?

Gäster: Jeanette Emt, filosof, Peter Gärdenfors, filosof och kognitionsforskare och Ulf Danielsson teoretisk fysiker.

Programledare och producent: Peter Sandberg

Söndag 22 augusti 17.00 i P1, med repris fredag 27 augusti 21.03.