Språket 24/8 Halländskans egenheter

Lars Grimbeck, författare till boken ”Halländska ord och uttryck” (medförfattare Stefan Gustavsson), berättar om några av dialektens särdrag: vokalerna p,t,k blir b,d,g, gamla pluralformer lever ännu bland äldre talare, vissa ord får diftonguttal; ”stein” i st f ”sten”, ”pau” i st f ”på”. I södra delen av landskapet har man tungrots-r. I programmet använder vi exempel på halländska fråm webbplatsen www.swedia.nu och från CD-skivan som följer med boken ”Lyssna på svenska dialekter” från Språk- och folkminnesinstitutet.

Språkfrågor från lyssnare besvaras av Lars-Gunnar Andersson, professor i modern svenska vid Göteborgs universitet.
- det heter ”den niomiljonte” och inte ”den nionde miljonte”
- ”atlet” allt vanligare beteckning på ”idrottare”. I svenskan ursprungligen ord för ”person med stor kroppsstyrka” t ex tyngdlyftare; i engelskan ofta ord för ”friidrottare”. Sveriges Radioas språkvårdare avråder journalister från att använda ordet i den eng. betydelsen!
-apropå diskussion om ”hyfsat” i ny betydelse (”det stank hyfsat från biogasanläggningen”), ger en lyssnare exemplet ”ligga hyfsat långt tillbaka” ur OS-rapporteringen. Fortfarande dock ovanligt med ”hyfsat” som negativt förstärkningsord.
- men detta leder in på andra förstärkningsord som genomgått en förvandling: skit-, som i skitbra och skitsöt och ”äckligt” (snygg)
- ”...jag lever i delirium” sjunger Lena Ph, och detta ord i detta sammanhang får betraktas som metafor. Om den är lyckad eller inte, är en annan fråga.
- Borde det inte heta ”ökänd brottsling” i stället för ”välkänd brottsling”, undrar en brevskrivare. Nja....ökänd är inget neutralt ord i nyhetsrapportering. Dock kan man tänka sig att det används i rapporteringen om ex vis diktatorer långt borta i världen ”den ökände diktatorn Pinochet” - det finns alltså ingen benhård konsekvens.