Planer på akut toppmöte om krisen

1:31 min

Oron för att även Italien, eurozonens tredje största ekonomi, ska dras in i djup kris har ökat idag. Marknaden ifrågasätter landets förmåga att hantera sin stora skuldbörda, samtidigt som EU:s finansministrar träffas i Bryssel.

Även om krisen officiellt inte stod på dagens agenda har oron på finansmarknaderna överskuggat mötet, där Sverige representerades av finansmarknadsminister Peter Norman.

– Den nervositet vi ser på den finansiella marknaden är ett uttryck för att marknadens aktörer inte riktigt litar på att euroländerna kommer att hitta lösningar som leder till stabilitet.

Gårdagen besked från Bryssel om att Euroländernas finansministrar tittar på nya åtgärder för att hindra att den grekiska skuldkrisen från att sprida sig lyckades inte lugna marknaden. Räntetrycket mot Italien och Spanien har ökat ytterligare idag och börser runt om i världen har fallit på grund av oro för en spridning av krisen till de större ekonomierna.

– Den här oron måste man ta på allvar och den visar att berörda länder kanske måste accentuera sina program - dels hitta breda politiska lösningar över olika typer av gränser i parlamenten och kanske göra dem lite framtunga än man tidigare tänkt, säger Peter Norman.

Om skuldkrisen fortsätter, hur kan Sverige påverkas?

– Sverige påverkas indirekt. Vi har en väldigt god ordning i våra offentliga finanser, med överskott. Däremot är vi en liten, öppen ekonomi som är beroende av omvärlden. Så om till exempel våra handelspartners får en konjunkturnedgång kommer vi att drabbas också. Så är det.

Inte heller idag presenterades något färdigt förslag om hur ett andra grekiskt räddningspaket ska se ut. Men enligt vad källor uppger för nyhetsbyrån Reuters kan ledare från euroländerna komma att kallas till ett extrainsatt möte redan på fredag för att diskutera åtgärder mot skuldkrisen.