Kristianstad

Debatt om Rådhusets ombyggnad i sista stund

4:14 min

Debatten om hur Rådhuskvarteret i Kristianstad ska se ut har hettat till, kort före byggstarten som planeras till hösten. Det nybildade ”Nätverket Kristianstad” tycker att stadens kulturella värden förstörs i och med att två inglasade entréer byggs in i kvarteret.

I juni bildades Nätverket Kristianstad. Det består av knappt tio personer som har åsikter om alla de byggnadsprojekt som planeras i Kristianstad just nu, inte minst ombyggnaden av Rådhuskvarteret.

Men det är sent att komma med åsikter med synpunkter nu; projektet började för två och ett halvt år sedan och i juni gav byggnadsnämnden bygglov.

Det nätverket kritiserar är att två stora inglasade entréer planeras att byggas i de delar av kvarteret som inte är kulturmärkta. Byggnationen borde i stället, som det heter i detaljplanen, utformas med ett respektfullt förhållningssätt till det gamla rådhuset och till kyrkan i närheten.

Kommunstyrelsens ordförande, Pierre Månsson (FP), tycker att arkitektens förslag med inglasade entréer är fint. Att bygga modernt fast i äldre stil vore istället en pastisch, tycker han.