"Umeåmordet är ett statligt haveri"

Mamman till den mördade sjuåringen i Umeå ska ha sökt hjälp i ett skyddat boende innan dådet, men skickats hem på grund av resursbrist, skriver Roks ordförande Angela Beausang i Expressen.

Behövs det mer hjälp till personer som utsätts för våld hemma?

Mordet av sjuåringen i Umeå kunde ha förhindrats om mamman fått den hjälp hon behövde, tycker Roks ordförande Angela Beausang. Hon tycker att staten borde satsa mer på kvinnojourer, ge dem långsiktig finansiering och dessutom utreda varje dödsfall som orsakas av våld i hemmet.

Hon skriver:

Varje dödsfall måste behandlas som om det vore ett plan som kraschat. Allt som hänt runt kvinnan i Umeå måste granskas. Har hon sökt hjälp någonstans? Hur har kontakten då sett ut? Vem visste vad hon utsatts för? Varför gick hon hem igen?