Inlåst på grund av tandröntgen

2 400 unga kom ensamma till Sverige och sökte asyl förra året. Men man behandlas väldigt olika beroende på om man anses vara under eller över 18 år. Golam Rezai från Afghanistan säger att han är 17 år, men Migrationsverket trodde att han var äldre. Det innebar polisarrest och fängelse innan han avvisades.

Golam Rezai är från Afghanistan. I början av året sökte Golam asyl i Sverige. Migrationsverket ändrade hans ålder till 27 eftersom en tandröntgen som gjorts när Golam sökte asyl i Norge, visade det.

Men tandröntgen kan man inte alls lita på när det gäller tonåringar som Golam, säger Socialstyrelsen. Anders Tegnell jobbar på Socialstyrelsen som just nu arbetar med att ta fram nya råd till Migrationsverket

- Det vi vill peka på nu, vilket redan är ganska tydligt i de allmänna råden som finns, är att de medicinska undersökningarna som röntgenundersökning inte är speciellt tillförlitliga i åldersspannet runt 18 år om man ska bestämma om man ska räkna en person som barn eller vuxen.

Åldern spelar roll när ensamkommande barn söker asyl, eftersom Migrationsverket har en generösare bedömning när det gäller barns asylskäl. Ensamkommande barn får en svensk kontaktperson som kan hjälpa till med praktiska saker och de får bo på särskilda ungdomsboende. När Migrationsverket bestämde att Golam var över 18 förlorade han sin kontaktperson och fick flytta från ungdomsboendet.

Sedan fick han ett avvisningsbeslut till Norge. Innan han skickades dit satt han i förvar på en polisarrest i åtta dygn och några dagar på Skogome fängelse som endast tar emot intagna dömda för sexualbrott. Hade Golam räknats som under 18 år hade han inte fått göra det enligt Utlänningslagen. Cecila Hedlin som varit hans kontaktperson träffade honom när han satt i arresten.

- Han var nästan apatisk, han såg helt bruten ut.