Risk för vattenbrist i länet

Jämtarna kan åter få problem med tillgången på vatten.

Det är SMHI som undersökt vattentillgången i landetefter det ojämna rengnandet under sommaren.

Nästan hela landet har tillfredställande tillgång på vatten. Utom  Jämtland där området runt Storsjön har extremt låg grundvattennivå.

Störst är risken för dom som har grävda brunnar.