Ingen lösning på USA:s ekonomiska kris

1:42 min

I USA blir det politiska läget alltmer pressat eftersom republikaner och demokrater fortfarande inte lyckats komma överens om en höjning av lånetaket.  I går hotade kreditvärderingsinstitutet Moody's att sänka USA:s kreditbetyg från dagens högsta nivå på grund av oron för att landet inte kommer att kunna betala sina räkningar efter den 2 augusti.

Stämningen runt förhandlingsbordet beskrivs som alltmer pressad och gårdagens samtal uppges ha slutat abrupt sedan president Barak Obama lämnade rummet i vredesmod.

Diskussionerna handlar just nu om ifall parterna ska satsa på en kortsiktig lösning eller göra upp om ett mer omfattande sparpaket i syfte att få bukt med det skenande budgetunderskott som lett fram till den stora statsskulden.

Knäckfrågan är om ett omfattande sparpaket kan konstrueras enbart med hjälp av nedskärningar i de statliga utgifterna eller om det också krävs slopande av skattelättnader för höginkomsttagare och vissa företag. Hittills har republikanerna vägrat röra skatterna över huvudtaget och förhandlingarna beskrivs som extremt låsta.

Det som händer den 2 augusti är att den amerikanska statsskulden passerar gränser för hur stor den får lov att vara. Om inte kongressen dessförinnan kommer överens om en höjning av detta lånetak tvingas USA antingen sluta betala sina räkningar till utlandet eller på hemmaplan där pensionärer riskerar att bli utan pension och statsanställda utan lön.

Nu börjar det bli riktigt bråttom. Parterna måste komma överens i tillräckligt god tid före den 2 augusti för att kongressen ska hinna godkänna förslaget vilket tar några dagar.

Moody’s besked om ett eventuellt sänkt amerikanskt kreditbetyg visar att kreditvärderingsinstitutet inte litar på att de amerikanska politikerna kommer att komma överens i tid. Inte sedan bolaget började göra sina mätningar 1917 har USA fått annat än toppbetyg av Moody’s.