Knutbyåklagare överklagar domarna mot både pastorn och barnflickan

Åklagarna i Knutbymålet kräver att den livstidsdömde Helge Fossmo ska fällas också för mord på första hustrun Heléne. Det framkommer av deras överklagan som i dag lämnades in till Uppsala tingsrätt.

Kammaråklagare Anne Sjöblom. Målet beräknas komma upp i Svea hovrätt i slutet av september eller möjligen början på oktober. Och åklagarna vill ha ändring av Uppsala tingrätts dom på två punkter. Dels alltså att händelsen med Heléne Fossmos död 1999 ändras från frikännande av Helge Fossmo till att han fälls för mord. Och dels att barnflickan döms till livstids fängelse i stället för rättspsykiatrisk vård.

På den punkten kommer åklagarna, till skillnad mot i tingsrätten, att hålla muntligt vittnesförhör med chefsöverläkaren Göran Källberg, som var den enda ledamoten av socialstyrelsens rättsliga råd som ansåg att barnflickans mord och mordförsök inte skulle anses ha begåtts under påverkan av allvarlig psykisk störning.

När det gäller Heléne Fossmos dödsfall kommer yttrandet från professor Olle Nilsson, som anser att dödsfallet inte kan handla om en olycka, att ytterligare bearbetas.