Stångådalsbanans stöd hotat

Samtidigt som banverket förbereder en upprustning av spåret på Stångådalsbanan, hotar nu statliga Rikstrafiken att helt dra in sitt stöd till tågtrafiken.

Östgötatrafiken har redan dragit in de regionala tågen mellan Kisa och Linköping, men försvinner Rikstrafikens stöd hotas även tågen ned mot Hultsfred och Kalmar.
Regionförbundet Östsams ordförande Jörgen Oscarsson undrar nu vilken samordning myndigheterna har.
Rikstrafiken är den myndighet som tillsammans med Östgötatrafiken och länstrafiken i Kalmar handlar upp tågtrafiken mellan länen. Rikstrafiken går in med 19 miljoner kronor årligen i ett avtal som sträcker sig till 2008.
Men Rikstrafiken går med underskott och måste spara. I ett brev till näringsdepartementet föreslår rikstrafikens generaldirektör olika sparåtgärder.
En av dessa är att helt slopa stödet till trafiken på Stångådalsbanan. Det skulle troligen innebära att all tågtrafik försvinner. Samtidigt har banverket tidigarelagt sin upprustning av spåren på både Stångådalsbanan och Tjustbanan. Tanken är att underlätta pendling mellan Linköping och den krisdrabbade Kalmarregionen.
Östgötatrafikens VD Leif Johansson säger att Rikstrafikens förslag, vore förödande om det genomförs. Leif Johansson ska nästa vecka träffa Rikstrafikens ledning.