Jönköping har bestämt sig om nya Munksjöstranden

Jönköpings kommun har nu bestämt sig för vilket av de tre förslag till utbyggnad av utfyllnaden i Munksjön som man vill fortsatta arbeta med, det s k projekt Atollen.

Stadsbyggnadsvisionens ledningsgrupp valde det förslag som presenterats av GE Real Estate.

Vid bedömningen har man tagit hänsyn till ekonomi, arkitektur, parkeringsutformning och inte minst förslag på nya och intressanta verksamheter för området.