MILJÖ

Så giftig är Viskan

Utredningarna om gifterna på Viskans botten är nu klara. I förra veckan offentliggjordes den förmodligen sista av en rad studier. Därmed närmar sig också beslutet för hur ren Viskan ska vara i framtiden.

Det handlar om en avvägning mellan risk och kostnad.

Det är sedan tidigare känt att i sjöarna söder om Borås, där det inte är så strömt, har djupa lager sediment. Fyra meter, har man mätt i den från Borås närmsta, Djupasjön.

I detta finns mycket höga gifthalter: krom, koppar, kvicksilver och zink, framför allt från den äldre textilindustrin, men också sentida föroreningar.

Totalt i området beräknas det bland annat finnas 130 ton zink, 30 ton krom, 250 kilo kvicksilver och10 kilo av insektsgiftet dieldrin.

Det mesta ligger stabilt i bottenlagren men studien visar också att 40.000, av totalt 240.000 ton sediment i området, skulle spolas med vid ett så kallat hundrårsflöde, alltså en översvämning som statistiskt sett drabbar Viskan vart hundrade år.

Under hösten är det nu tänkt att politikerna ska bestämma sig för hur mycket av sedimentet och gifterna som ska bort.

En total sanering skulle kosta över 400 miljoner kronor. Men man kan också begränsa insatsen. Hur som helst väntas staten betala huvuddelen av kostnaden. Men ett antal miljoner väntas också Borås skattebetalare få stå för.