Alkohol orsakar rysk befolkningskris

Rysslands befolkning riskerar att minska med nästan fyrtio miljoner människor de närmaste sextio åren. Den dystra prognosen kommer från ryska myndigheter.

Det är morgon i Moskvas tunnelbana. Folk trängs för att komma in i vagnarna innan dörrarna stängs.

Men trängseln i tunnelbanan kommer minska. Om 60 år kommer antalet ryssar att vara färre än i dag.

Befolkningen minskar
Enligt befolkningsprognoser i Ryssland kommer den ryska befolkningen minska rejält, från dagens 140 miljoner människor till dryga 100 miljoner.

Myndigheterna presenterade i veckan siffror på att dödligheten bland ryssar i arbetsför ålder är mer än tre gånger högre än i utvecklade länder och dödstalen är varje år nästan en miljon högre än födelsetalen.

Mäns medellivslängd under 60 år
Världshälsoorganisationens chef i Ryssland, Mikko Vienonen, säger att den största orsaken till den demografiska krisen är att folk dör i alkoholskador.

– Alkoholkonsumtionen i Ryssland är den största orsaken till den demografiska krisen i Ryssland; att medellivslängden bland män är under 60 år. Alkoholen orsakar förgiftningar och hjärt- och kärlsjukdomar.

Hur många ryssar som dött efter Sovjetunionens fall är oklart på grund av bristande folkräkningar. Men man räknar med att befolkningen årligen minskat med mellan en halv miljon och en miljon människor per år sen början av 90-talet.

Edvard Unsgaard, Moskva
edvard.unsgaard@sr.se