De stora djurens försvinnande rubbar hela ekosystemet

Försvinnandet av de största djuren i toppen av näringskedjan är "Mänsklighetens mest genomgripande påverkan på naturen". Det skriver biologer från hela världen i en artikel om de globala ekosystemen i Science idag.

När ett stort rovdjur som till exempel ett lejon försvinner från toppen av näringskedjan får detta inte bara konsekvenser för antiloper och andra djur på savannen, utan effekter uppstår ända ner till vegitationen och hela ekosystemet rubbas.

Den här så kallade "Top down-effekten" kan enligt forskarna vara avgörande för så vitt skilda naturfenomen som sjukdomsspridning, omfattande skogsbränder och till och med klimatförändringar.

Lauri Oksanen, professor i växtekologi vid Åbo universitet är en av författarna till studien och menar att det är den mänskliga påverkan som gjort att många av de stora fiskarna och rovdjuren har försvunnit och att detta påverkar hela ekosystem mycket mer än vad man tidigare trott:

– Människan har sedan stenåldern varit med i spelet och förändrat ekosystemen på ett mycket dramatiskt sätt. Det är genomgående i hela världen. Och det är inte enstaka djur som har påverkats av oss, utan hela sättet som naturen fungerar, säger Lauri Oksanen.

Lauri Oksanan, som för tillfället är uppe i nordnorge och studerar tundrans miljö och ekosystem, uppmanar till att mer forskning och experiment görs för att förstå hela effekten av försvinnandet av de stora djuren som befinner sig i toppen av näringskedjan.

Försvinnandet av lejon och leoparder från savannen i södra Afrika har gjort att babianbestånden ökat, tvingats närmare människor och på så vis överfört farliga parasiter till människor.

Ett annat exempel är de stora valarnas försvinnande som gjort att mindre plankton ätits upp, vilket i sin tur gjort att mindre kol bundits till djuphaven genom valarnas avföring. Och detta i sin tur, påskyndar klimatförändringarna.

För närvarande pågår den sjätte massutrotningen av djurarter på vår jord. Och det som skiljer den nuvarande massutrotningen av djurarter som pågår på vår planet, det är den mänskliga påverkan på stora fiskar, rovdjur och växtätare som alla är i toppen av näringskedjan i sitt ekosystem skriver författarna.

Någon som själv har sett konsekvenserna av försvinnandet toppredatorn varg i Sverige är Anders Angerbjörn, professor i ekologi vid Stockholms universitet. Han befinner sig för tillfället i Vindelfjällen och studerar fjällräven som nu är utrotningshotad bland annat på grund av att rödräven blivit mer förekommande.

– Rödrävar har ökat i antal delvis som en effekt av att toppredatorn vargen är borta. När vargen försvinner så ökar rödräven som dödar fjällräven, vilket i sin tur påverkar lemmelcyklarna.

Försvinner fjällrävar så ökar lemlar och andra gnagare i antal, vilket förändrar vegetationen på fjället.

– Det här påverkar rennäringen och kan till och med göra att trädgränsen ökar i höjd. Så tar vi bort vargen så kan vi till slut få en ökning av trädgränsen, säger professor Anders Angerbjörn.

Referens:
Estes J. A. et. al. Trophic Downgrading of Planet Earth. Science, Vol 333, Juli 15, 2011. DOI: 10.1126/science.1205106