Straffen för knivbrott bör ses över

Staffskalan för knivbrott bör ses över. Det tycker överåklagare Sven-Erik Alhem efter den senaste månadens flera allvarliga knivdåd i Malmö.

Trots att knivskador ställer till med långt fler skador och dödsfall än vad skjutvapen gör är påföljden för att utan giltig anledning bära kniv, inte lika kännbar som vid vapeninnehav.

– Man ska ju veta att bara markeringen ett fängelsestraff är betydande i förhållande till böter, det märker vi på en rad områden, säger överåklagare Sven-Erik Alhem.

Böter vanligast
Bara ett fåtal av flera tusen brott mot knivlagen varje år bedöms som så allvarliga att det ger kortare fängelsestraff. I de allra flesta fall blir det bötesstraff. Flera åklagare i Skåne som P4 Radio Malmöhus talat med säger att lagen är tandlös och inte fyller någon större funktion som den är idag, och överåklagare Sven-Erik Alhem i Malmö håller med om att straffskalan borde ses över.

– Ja, den är ju fortfarande bötesbrottsbaserad. Vi borde höja straffvärdet upp på fängelsenivå för att få ungefär samma synsätt i samhället på knivinnehav som man har på vapeninnehav. Det skulle med all sannolikhet innebära att man ser om sitt hus innan man beväpnar sig, säger Sven-Erik Alhem.