Lönekostnader konkurrensmedel för flygbolag

Ryan Air och andra europeiska flygbolag har rätt att flyga i Sverige med personal som är anställda i hemländerna för lägre löner och längre arbetstider. För SAS är konkurrensen svår.

En möjlig lösning är att flyga med SAS baltiska dotterbolag, med personal under baltiska avtal i stället för med svenska, säger Sören Belin som är vice vd på SAS.

– Ja, det är ju en möjlighet som finns redan idag enligt EU:s regelverk och enligt de friheter vi har i luften så den möjligheten finns hela tiden. Men just nu finns det ingen anledning, för vi har ju nått väldigt långt i vår kostnadsrationalisering, men utsätts vi för den typen av konkurrens så får vi svårigheter, säger Sören Bolin.

Sedan knappt tio år får europeiska flygbolag flyga med egen personal i andra länder, med samma villkor för de anställda som i hemlandet. Nu måste svenska flygbolag också konkurrera med bolag från forna östländer med helt andra löner och anställningsvillkor.

I höst när staten ska handla upp sina internationella flygresor, kommer bland andra SAS att tävla med sådana bolag.

Förhandlingar om billigare avtal
Det SAS kan göra för att möta konkurrensen är att försöka förhandla fram billigare avtal för sina anställda. Men ännu ser man alltså inget behov av att låta sina baltiska dotterbolag ta över på linjer som idag är svenskbemannade.

Men Harald Rosén, generalsekreterare för branschorganisationen Svenskt flyg, tror att svenska flygbolag snart kommer att använda personal och dotterbolag i låglöneländer.

– Det finns säkert sådana planer så att jag tror att det här kommer att gå väldigt fort. Vi ser redan nu flygbolag från Polen och Ungern som etablerar sig både i Malmö och i Skavsta. Där använder man sin egen kostnadsnivå på besättningar, säger han.

Facket är pressat
SAS kostnader för kabinpersonalen har varit bland de högsta i branschen och mer än dubbelt så höga som kostnaderna för British Airways. För det svenska facket är situationen pressad, flygarbetsgivarna kräver att SAS lastare och mekaniker bland annat ska gå med på lönesänkningar.

Ulf Solhall, ombudsman på HTF, som organiserar flygets kabinpersonal, hoppas att risken inte är så stor för att svenska flygbolag ska använda sig av anställda från låglöneländer.

Han tror att kunderna kommer att fly från bolag som inte vill betala drägliga löner. Men facket tänker inte nöja sig med förhoppningar, säger Ulf Solhall.

– Vi får göra krafttag här tillsammans med både regeringen och EU-kommissionen och Europaparlamentet. Vi måste ju styra upp reglerna och få en miniminivå i Europa så att alla inom unionen kommer att jobba på någon form av standard som ska vara marknadsmässig eller som man ska kunna överleva på, säger han.

Kristoffer Morén
kristoffer.moren@sr.se