Centern vill ta hand om Norrköpingsbornas urin

Genom att installera toaletter som separerar urin från avföring i alla nybyggda flerfamiljshus, skulle Norrköpings kommun kunna göra en stor insats för miljön.

Det anser Centerpartiet och den 30 augusti ska kommunstyrelsen ta ställning till förslaget som redan stöds av både stadsplaneringskontoret och byggnads och miljöskyddsnämnden.

Syftet med urinseparerande toaletter är att förhindra att de näringsämnen som finns i urinen sprids till sjöar och hav. Istället kan näringen tas om hand och användas som gödsel i jordbruket.