Minimistraffen för barnsexbrott kan höjas i EU

2:00 min

EU kan komma att skärpa minimistraffen för sexuella övergrepp mot barn efter att EU-parlamentet och ministerrådet nått en överenskommelse.

EU kan komma att skärpa minimistraffen för sexuella övergrepp mot barn efter att EU-parlamentet och ministerrådet nått en överenskommelse. Det skulle innebära att vissa medlemsländer får strängare straff för sexuella övergrepp mot barn.

– Det är en minimilagstiftning så att man sätter en lägstagräns för vilka straff som man ska utmäta vid sexuella övergrepp mot barn, säger Eva-Britt Svensson som är EU-parlamentariker för Vänsterpartiet.

– Det är allt ifrån barnpornografi, våldtäkt mot barn och om man över huvud taget har sexuella beteenden mot barn.

Eva-Britt Svensson lyfter framför allt fram länder som Belgien och England som skakats av pedofilskandaler de senaste åren men ändå saknat en rimlig lagstiftning.

Förändringen innebär att Europas lagstiftning, som gäller sexuella övergrepp mot barn, blir mer enhetlig. Polisens arbete kommer på så sätt att underlättas, då förövare ofta rör sig över landsgränserna.

För Sveriges del innebär förändringen främst att Kriminalvården troligtvis tvingas erbjuda vård av dömda förövare oftare. I dagsläget sker det mer på en frivillig basis.

– Som det är idag, blir många straffsatser böter. Förövarna får ingen behandling, vilket är det som egentligen behövs. Därför är en skärpning på straffsidan bra, säger Helena Karlén som är generalsekreterare för Ecpat i Sverige

Eva-Britt Svensson är mycket nöjd över att det nu verkar som beslutet kommer att gå igenom.

Samtidigt vill hon inte ta ut segern i förskott utan avvaktar till september då omröstningen sker.

 – Vi håller tummarna för minimilagstiftning och för att man ska medvetandegöra och förebygga den här typen av brott. Inga barn ska utsättas för sexuella övergrepp, säger Eva-Britt Svensson.