Tomatkrig i Europa

Det har uppstått ett priskrig på tomater i Europa och just nu är priserna de lägsta på flera decennier. I en del svenska butiker har priset på tomater sjunkit till mellan sju och åtta kronor per kilo. Men de svenska tomatodlarna förlorar pengar.

Men de svenska tomatodlarna förlorar pengar.

– Läget är fruktansvärt kritiskt för oss handlar i Sverige. Vi lider redan av överproduktionen i Europa och stänger Frankrike nu gränserna så kommer volymen som nu gått dit till andra länder. Vi klarar oss inte längre vi går back redan, säger Mats Olofsson som odlar tomater i Viken i Skåne.

För de svenska odlarna har priset på tomater legat lågt i flera månader, de har fått neråt en femma per kilo. Mats Olofsson säger att han behöver få åtminstone 15 kronor kilot resten av året för att ta igen det han förlorat hittills.

Priskriget på tomater i Europa slår hårt mot många odlare – medan konsumenterna tackar och tar emot.

Biligaste växer i Holland och Belgien
Frankrike stoppade importen av billiga tomater i torsdags.

De franska odlarna har lovats högre priser och full kostnadstäckning.

Det är framför allt i Holland och Belgien de billiga tomaterna odlas och säljs.

Mer kommer till Sverige
När nu inte Frankrike längre är kund kommer troligen ännu större laster av billiga tomater att hamna i Sverige.

En svensk uppköpare berättar för Ekot att en femkiloslåda tomater på fredagen kostade tio kronor i Holland. Alltså två kronor kilot.

Frakten till Sverige kostar en krona per låda och själva lådan 50 öre, totalt blir det alltså 3,50 per kilo för tomater på plats i Stockholm.

Grossisterna och handlarna lägger på en del. I butiker Ekot talat med har priserna varierat. Billigast var flera butiker som sålde holländska kvisttomater för 7,90 kronor kilot.

Bengt Hansell
bengt.hansell@sr.se

Tobias Sandblad
tobias.sandblad@sr.se