Halmstad

Hederskulturen märks redan på dagis

1:48 min

Mönstret med hederskultur i vissa familjer syns tydligt redan bland förskolebarn – men det går att förebygga att barnen får problem när de blir äldre.

Det menar Eva Ohlsson, som i många år arbetat via kvinnojourer med hederskultur. Hon har nu avslutat en serie samtal med personal på förskolor i Halmstad.

– Jag var lite oförberedd på att det fanns så många varningssignaler redan hos de små barnen på saker som skulle kunna hända när de blir äldre, säger hon.

-- Den typen av signaler som jag kan se får konsekvenser om inte personal och föräldrar jobbar ihop väldigt tidigt.

Eva Ohlsson har kartlagt hederskulturella mönster i barnfamiljer i invandrartäta stadsdelar i Halmstad. Det har skett genom samtal med personal på elva förskolor och intervjuer med framför allt mammor som har eller har haft barn i förskolan. Eva Ohlsson har sett att mönstret är vanligt och att det grundläggs tidigt.

Enligt Eva Ohlsson behöver förskolorna hitta sätt att kommunicera med familjer där föräldrarna kanske inte ens kan läsa sitt eget språk. Hon föreslår metoder som används i områden med många stamspråk i Västafrika:

– De jobbar mycket med bilder och film, andra verktyyg än det skrivna språket.