Fjällen

Vilse på fjället - antagligen inte - med utbildad guide

1:19 min

Fjällturister köper alltmer guidade turer - samtidigt som antalet ledare med godkänd utbildning inte räcker till, vilket oroar Konsumentverket.

Antalet fjällturister som vill sommarvandra ökar och de senaste åren har också efterfrågan på guidade turer stigit rejält. Det här gör att det nu är brist på utbildade guider och det kan innebära säkerhetsrisker.

- En guide ska kunna planera trygga turer, ta hand om krissituationer, bedöma oväntade faror, med mera och det ställer höga krav på en fjällguide. Därför bör man anlita guider som har utbildning efter den norm som bland andra Fjällsäkerhetsrådet tagit fram. Det säger Kerstin Jönsson vid Konsumentverket.

Inga klara regler

Bristen på guider gör att turisten kan komma att anlita en guide som inte har någon utbildning, men som för den delen kan vara bra ändå.

- I och med att bara använda sig av utbildad personal så ger det en större trygghet, inte bara för gästen utan för företaget som säljer tjänsterna. Det säger Martin Strömgren som är Fjällguide och aktivitetsansvarig vid Storulvåns Fjällstation.

- Inom Svenska Turistföreningen har vi idag enbart godkända guider och det ger oss en kvalitetssäkring, fortsätter Martin Strömgren.

Gammal är äldst

Marie Druvefors från Stockholm har just kommet ner från fjället efter en 10-milatur - utan guid och säger att hon nog skulle tänka sig att gå mer organiserat men att guideutbildning inte är jätteviktigt.

- Jag tycker nog att guidens ålder, lokal anknytning och erfarenhet är viktigare. Jag går hellre med en som är 50 år, än med en 20-åring som  en utbildningsstämpel.

Utbildning

Sedan 2004 finns en norm för vilken utbildning en fjällguide ska ha, men den omfattar inte alpina klättring och glaciärvandringar där det krävs så kallade Bergsguider.

Fjällguidesnormen är framtagen av bland andra Fjällsäkerhetsrådet och dag är det drygt 300 personer som har den godkända utbildningen.

Efterfrågan på godkända guider är alltså stor och därför startar en skräddarsydd utbildning i Åre i sommar som blir en tårtbit av flera för att råda bot på guidebristen.