Unga i Sorsele vill ha inflytande

Sorseles unga vill ha mer inflytande över sin fritid och har därför skrivit ett brev till politikerna där de ber om hjälp att organisera sitt ungdomsråd.

De unga vill också ha hjälp att rusta upp ungdomsgården Gula Villan i Sorsele. Tobias Bjur och Matilda Eriksson är båda  aktivia i Sorseles ungdomsråd. De vill ha mer att säga till om när det gäller pengar till unga.