Kristianstad

Gasverkstomten saneras

1:25 min

Arbetet med att flytta förorenad jord från gasverkstomten i Kristianstad är i full gång. Som P4 Kristianstad rapporterat tidigare har kommunen fått 75 miljoner kronor från Naturvårdsverket för att sanera tomten, som anses vara en av de giftigaste i Skåne.

Arbetet började i slutet av april, och just nu lastas den fjortonde båten i Åhus hamn med jord för vidare transport till Norge där de ska fylla upp ett kalkbrott i avfallsdeponin Langøya i Oslofjorden. Jordmassorna är inte giftiga, men inte godkända för odling. Förorenade jordmassor körs till Helsingborg för destruering.