Landshövdingen talar för A9

En delegation från Värmland med landshövding Eva Eriksson i spetsen uppvaktar på söndagen försvarsminister Leni Björklund.

Uppvaktningen är ett försök att påverka regeringen inför höstens försvarsbeslut om vilka regementen som ska läggas ned. En nedläggning av artilleriregementet i Kristinehamn skulle enligt landshövdingen få stora konsekvenser för hela Värmland.

Sammanlagt femton delegationer från hela landet finns idag i Stockholm för att uppvakta försvarsministern. Du hör landshövding Eva Eriksson i vårt morgonprogram måndag mrogon.