Åklagare synar försvarets upphandling av reklam

2:05 min

Ekots rapportering om allvarliga felaktigheter som begicks när försvaret upphandlade reklam för 300 miljoner kronor väcker nu åklagarmyndighetens intresse. Chefsåklagare Alf Johansson vid Riksenheten mot korruption tittar nu närmare på hur upphandlingen gick till.

– Här är ju en revision som gjorts av Försvarsmakten och där revisorerna uppenbarligen starkt ifrågasätter hur en upphandling gått till. Det är klart att sådant röner mitt intresse, säger Alf Johansson.

I och med övergången till ett yrkesförsvar anser försvaret att man måste lägga stora summor på rekryteringskampanjer. Därför skulle informationsstaben 2010 köpa reklamtjänster för 300 miljoner kronor.

Uppdraget gick till mediebyrån Carat. Men när försvarets revisorer under våren gick igenom upphandlingen visade det sig att kraven var skrivna på ett sådant sätt att det i praktiken bara var Carat som kunde i fråga.

Revisorerna konstaterar också att en av de ansvariga tjänstemännen hade så nära band till Carat att det var svårt att undvika jäv.

Att en tjänsteman är jävig är alltså inte sig olagligt. Däremot är det för åklagarmyndigheten intressant att se om det eventuellt ligger ett mutbrott bakom jävet, ett mutbrott som i så fall kan leda till en förundersökning.

Inom Försvarsmakten driver man redan en egen utredning om vad som hänt.

– När den här revisionsrapporten kom så har ÖB och jag som en del av myndighetens ledning begärt att vår chefsjurist ska göra en bedömning av vilka åtgärder som myndigheten bör vidta med anledning av det här. Det kan bli fråga om tjänstefel, säger Försvarsmaktens generaldirektör Ulf Bengtsson.

Av revisionsrapporten framgår dessutom att utöver 300-miljonersavtalet köpte försvarets informationsstab under fyra år andra reklamtjänster av Carat för sammanlagt 110 miljoner. Detta skedde utan att det fanns ett giltigt avtal, något som måste finnas.

Revisorerna konstaterar att det varit "omfattande otillåten direktupphandling". Försvarsmaktens generaldirektör Ulf Bengtsson är självkritisk.

– För mig som en del av myndighetens ledning är det anmärkningsvärt att det behövs en internrevisionsgranskning för att det här ska komma fram. Jag drar slutsatsen att det är ett allvarligare problem med den interna styrningen och kontrollen inom Förvarsmakten. Den är inte tillfredsställande, säger Ulf Bengtsson.