Arbetsrätten gäller inte i internationella organisationer

Den svenska regeringen förhandlar bort arbetsrätten för dem som arbetar i internationella organisationer i Sverige. Resultatet blir att de anställda i organisationerna kan sägas upp och behandlas på ett sätt som strider mot svensk lag.

Att regeringen förhandlar bort arbetsrätten är något som Saco, Svenska akademikers centralorganisation, reagerar starkt på.

– Jag tycker faktiskt att det är riktigt uselt, för då skriver regeringen med ena handen ett avtal med en organisation och ger den organisationen någon slags immunitet mot de svenska lagarna. Med den andra handen skriver sedan regeringen bort de anställdas rätt till exempelvis a-kassa om de tappar jobbet i de här organisationerna. Det är helt onödigt, säger Sacos ordförande Anna Ekström.

Det finns nio internationella organisationer med diplomatiskt status som har kontor i Sverige.

Det handlar bland annat om den europeiska unionens svenska kontor, UNHCR, FN:s flyktingkommissariat och Sekretariatet för Östersjöstaternas Råd i Stockholm. Tillsammans har de ungefär 200 anställda.

Svensk lag gäller inte
Den svenska staten skriver avtal, så kallade värdlandsavtal, med de internationella organisationerna om att de, precis som ambassaderna och konsulaten, ska åtnjuta immunitet.

Svensk lag gäller alltså inte för organisationerna och deras anställda. Det innebär att inte heller svensk arbetsmarknadslagstiftning kan gälla för de anställda.

Global Water Partnership, GWP, är en av de internationella organisationer i Sverige som har immunitet. GWP jobbar med biståndsfrågor för den globala vattenförsörjningen. Den svenska staten ger GWP mellan 10 och 20 miljoner kronor varje år.

Under våren har tre av organisationens anställda sagts upp. De har tvingats lämna kontoret inom loppet av en timme och har anklagats för att ha begått brott som sedan inte har kunnat bevisas.

Anställda känner sig rädda
Sju av organisationens anställda har skrivit ett brev till ordförande Margaret Catley-Carlson om att de tycker att ledningen styr med totalitära metoder och att de känner sig rädda.

Även biståndsminister Carin Jämtin har fått ett brev från en man på organisationen som ber den svenska regeringen ingripa mot ledningens metoder.

Men varken den svenska regeringen eller de svenska fackförbunden har kunnat ingripa eftersom svensk lag inte gäller.

Svårt söka nya jobb
De som har sagts upp utan någon uppsägningstid möter ytterligare ett problem.

Eftersom de internationella organisationerna inte räknas som svenska arbetsgivare och enligt avtalen med staten inte behöver betala socialförsäkringsavgifter, så är de anställda inte berättigade att få arbetslöshetsersättning från a-kassan om de förlorar sitt arbete.

Anna Ekström på Saco tycker att det är en ohållbar situation.

– Det gör det faktiskt svårare för dem att söka nya jobb. Det kanske viktigaste syftet med a-kassan är ju att det ska hjälpa människor att söka och vara väldigt aktiva att hitta nya jobb. Risken är ju faktiskt uppenbar att man på de här mellanstatliga organisationerna får anställda som inte törs bidra lika mycket med sin kunskap som de hade kunnat göra annars om de hade varit lite frimodigare.

Hon tycker också att regeringen borde ta sitt ansvar och skapa samma trygghet för de som anställda i de internationella organisationerna som för alla andra på den svenska arbetsmarknaden.

Annika Söder, statssekreterare på UD, håller med om att det inte fungerar i dag.

– För att komma till klarhet med det här så ska vi tillsätta en utredning så att ingen person ska komma i kläm, säger hon. 

Ulrika Lindahl
ulrica.lindahl@sr.se