Ny speedwaybana i Endre

Efter diskussioner mellan Gotlands kommun och speedwayklubben Bysarna har man idag kommit överens om att lägga ner speedwaybanan på Galgberget och istället bygga en ny bana invid Endreväg ett par kilometer öster om Visby. Anledningen är bland annat att kommunen vill bygga bostäder på den attraktiva marken där speedwaybanan idag ligger, samtidigt får Bysarna en modern och mer ändamålsenlig motorstadion. Slutligt beslut tas om ett par veckor.