EU vill driva fredsförhandlingar i Mellanöstern

1:42 min

I Bryssel träffades i dag EU:s utrikesministrar för att bland annat diskutera hur man ska kunna väcka liv i den slumrande fredsprocessen i Mellanöstern.

Det så kallade kvartettmötet mellan USA, EU, Ryssland och FN i Washington förra veckan gav inget svar på hur processen ska gå vidare.

EU ska nu verka för att få parterna tillbaka till förhandlingsbordet.

– Nu fortsätter dialogen mellan kvartettmedlemmarna, och EU är med och driver på, säger utrikesminister Carl Bildt.

– Vi har en enad linje och kommer att fortsätta driva den, i kvartettmöten och senare när frågan kan komma upp i Förenta nationerna, säger Bildt.

I september förväntas Arabförbundet be FN erkänna Palestina som en självständig stat inom de gränser som gällde före sexdagarskriget 1967.

Beskedet om att en ansökan kan vara på väg har kritiserats av bland annat USA som menar att en varaktig fred mellan Israel och Palestina först måste vara på plats, och USA skulle i så fall troligtvis använda sitt veto i säkerhetsrådet för att förhindra att Palestina blir medlem i FN.

Hur Europa skulle agera är oklart, olika länder har kommit med skilda signaler om hur de ser på ett erkännande av Palestina.

Enligt nyhetsbyrån AFP har bland annat Frankrike och Storbritannien antytt att de kommer att erkänna ett självständigt Palestina om inte fredsprocessen återupptagits i september, medan till exempel Tyskland och Holland motsätter sig ensidiga åtgärder.

EU:s utrikeschef Catherine Ashton kommer nu att arbeta för fortsatta förhandlingar mot en tvåstatslösning

– En av de saker vi kommit överens om idag är att alla 27 bibehåller en viss flexibilitet för att göra det möjligt att förhandla med andra för en konstruktiv lösning, det gäller även Sverige, säger Carl Bildt.