Sjukskrivningskommitté införs i fler län

Modellen, som syftar till att minska antalet felaktiga sjukskrivningar, startades i Östergötland och kommer nu att spridas över hela landet.

Inom kommittén diskuteras sjukskrivningsproblematiken samtidigt som läkarna utbildas i de regelverk som finns för utfärdande av sjukintyg.

Riksförsäkringsverket har nu rekommenderat andra län att följa Östergötlands exempel.