Norsk varg över gränsen

En varg som rört sig på Helgeland i Norge har nu gått in i Sverige. Vargen har dödat 13 får på Helgeland.

Fylkesmannens miljøvernavdeling i Nordland har föreslagit jakttillstånd om den tar flera djur.

Den ett år gamle vargen är märkt med en radiosändare, och de sista signalerna som fångades upp i lördags visar att den befinner sig i Sverige, söder om Bodö på gränsen till Tröndelag.