Nordea gör vinst på 8,8 miljarder

1:00 min

Förtroendet för Nordeaaktien ökade i och med kvartalsrapporten. Nordea redovisar en rörelsevinst på knappt 950 miljoner euro för andra kvartalet, motsvarande knappt 8,8 miljarder kronor. Men trots detta kommer personalen att minskas för att banken ska göra lika bra resultat i framtiden.

– Det är en solid rapport och det bra tycker vi att vi fortfarande fördjupar våra relationer med kunderna och vi gör mer affärer med kunderna, säger Christian Clausen VD på Nordea.

Med elva miljoner kunder och 1 400 kontor är Nordea en av Europas tio största fullservicebanker mätt i börsvärde. Ett värde som steg efter kvartalsrapporten.

För att göra lika bra resultat i framtiden kommer personalen att minskas, exakt hur många det handlar om berättar banken först i höst.

– Vi har ju varje år de senaste åren minskat personalen och det kommer vi fortsätta med också i den kommande perioden, säger Christian Clausen.

Hur orolig är du för att den europeiska skuldkrisen ska påverka banken?

– Ja men den kommer inte att påverka banken direkt för vi har inget ägande i europeiska bankobligationer eller statsobligationer, som är i krisläge. Men indirekt är hela Europa beroende av att man får löst denna oroliga situation, säger Christian Clausen.