Besparing i socialtjänsten kan innebära lagbrott

Nu riktas kritik mot besparingarna som Uppsala kommunledning kräver när det gäller socialtjänstens vård av barn och ungdomar.

- Antingen överskrider vi budgeten eller också bryter vi mot lagen, säger ordföranden i Gottsunda distriktsnämnd, Tiina Myrén, till Upsala Nya Tidning.

Distriktsnämnderna beräknas få ett sammanlagt underskott på mer än 40 miljoner kronor i år.