Avlyssningsskandalen

Murdoch och Brooks frågas ut i parlamentet

Både Rupert Murdoch och hans son, James Murdoch, samt den före detta chefredaktören för News of the World, Rebekah Brooks, förhördes inför parlamentet om sin inblandning i avlyssningsskandalen under tisdagen. Läs utfrågningen minut för minut här.

De tio parlamentsledamöterna vill att far och son Murdoch, liksom Brooks, "redogör för beteendet" på den nu nedlagda tidningen News of the World.

Två polischefer som avgick till följd av skandalen har också förhörts under dagen. Den brittiska polisen har kritiserats starkt för sin nära relation till News of the World, inte minst genom valet att anlita den tidigare redaktören på tidningen, Niel Wallis, som PR-konsult för polisen.

Under förhöret fick tidigare chefen för Scotland Yard, Paul Stephenson, förklara orsaken till sin avgång.

Enligt honom hoppade han av för att han inför de olympiska spelen inte ville att polisens arbete skulle tyngas, underförstått av anklagelser mot polisen om händelser som skett under hans ledarskap.

20:25 Brooks säger att allt detta hände då hon och Murdoch var ansvariga, men att de är chockade och att det är dem som måste städa upp det.

Hon avslutar med att säga att när hon är fri från juridiska hinder hoppas hon få komma tillbaka och svara tydligare. Hon säger också att det är viktigt för bland andra Dowler-familjen att man går till botten med vad som hänt.

20:13 Brooks får frågan om hennes relation till premiärminister David Cameron. Enligt rykten ska hon ha ridit tillsammans med honom och äga en travhäst tillsammans med honom, något hon förnekar. ”Han är en granne och en vän, men vår relation är helt i sin ordning”, säger hon.

20:06 "Jag säger inte att vi inte har gjort misstag". Brooks säger att hon hoppas att komittén känner att de har svarat ansvarsfullt sedan de fick den här informationen, som hon säger, i december 2010.

"Vi är glada att få möta er kritik, vi strävar dagligen efter att ha ett bra företag, och er kritik känns", säger hon.

19:57 "Jag har gjort misstag, som alla publicister ibland gör", säger Brooks. "Vi har en robust och skiftande press i det här landet, och jag hoppas att pressfrihet ska råda även i framtiden", fortsätter hon.

19:52 Brooks fortsätter att förneka att hon visste något om att den mördade Milly Dowlers telefonsvarare hade avlyssnats och att meddelanden hade raderats. "Det är motbjudande”, säger hon och fortsätter säga att hon inte visste något om det när det hände. 

19:45 Brooks får frågan om hon var på semester då Milly Dowlers telefon hackades. Hon säger att hon var borta vid den tidpunkten, men att det är irrelevant, eftersom hon som redaktör var ansvarig. Andy Coulson var hennes ersättare då.

19:38 Brooks säger att The Observer, där Paul Farrelly som frågar ut Brooks själv arbetade innan han blev parlamentariker, också ska ha använt privatdetektiver under hans tid där.

19:30 Damian Collins frågar Brooks om Milly Dowler-fallet. Brooks säger att hon fick reda på att Dowlers telefon hade blivit hackad för två veckor sedan och då skrev till polisen. Hon säger att hon trodde att pressen respekterade familjernas privatliv i Milly Dowler- och Soham-fallen, men att det nu kan verka löjligt. ”Om dessa påståenden är sanna är det skrämmande och går emot uttalandet jag gjorde”, säger Brooks.

19:28 Brooks säger att det kan ta ett år eller längre innan man vet vad som hände.

19:25 Brooks säger att tidningen har varit i rubrikerna av fel anledningar för länge, men hon betonar att det finns hundratals journalister som inte är skyldiga till detta. 

19:19 Jim Sheridan frågar om nedläggningen av News of the World. Brooks säger att det var ett kollektivt beslut, som togs med Rupert Murdoch.

19:14 Brooks påpekar att News International försöker ställa allt tillrätta och säger att det borde vara en konstant koll av journalisters uppförande och etik.

19:11 Enligt Brooks erfarenhet kommer information från polisen gratis.

19:10 Brooks frågas huruvida betalningar till polisen var vida spritt bland tidningarna eller om det var främst hos News International. Brooks svarar att hon aldrig betalat en polisman eller tillåtit en betalning.

19:08 Mensch frågar om det inte var uppenbart att användningen av privatdetektiver och illegala aktiviteter inte var en del av en Fleet Street kultur? Brooks säger att det redan har tagits upp. Och att klimatet var annorlunda nu. 

19:06 Louise Mensch frågar om hackandet av telefoner, Brooks säger att en annan före detta förläggare på News of the world Piers Morgan har erkänt att han läst sms när han var förläggare på Daily Mirror.

18:56 Brooks frågas hur privatdetektiver blev betalda och svarar att en chefsförläggare ordnar budget till olika avdelningar och godkänner betalningar.

18:52 Tom Watson frågar hur utförligt hon arbetade med privatdetektiver när hon var förläggare på Sun och News of the world. Brooks säger inte alls.

18:52 Tom Watson frågar varför News International chefsadvokat Tom Crone blev avskedad. Brooks svarar att han inte blev sparkad utan att han först och främst  var advokat åt News of the world. När tidningen lades ner hade Crone inget jobb längre.

18:51 Brooks frågas om hon har ljugits för av högre anställda och hon svarar att hon inte vill lägga skuld på någon när domstolsförhandlingar är på gång.

18:50 Många människor har lämnat salen i samband med att förhöret med Murdoch slutade.

18:50 Brooks säger att News International agerande snabbt och bestämt när de upptäckte utbredningen av hackningen.

18:48 Brooks frågas om hon kan avslå ett tidigare uttalande om huruvida journalister på News of the World hade gått in och läst sms. Brooks svarar att inte förrän Sienna Miller-dokumenten kom fram 2010, hade ledningen  sett bevis som ledde till en nuvarande anställd.

18:44 Brooks säger att hon ska försöka svara så bra som möjligt på alla frågor.

18:43 Nu tar Rebekah Brooks plats, John Whittingdale startar utfrågningen.

18:31 Det kommer nu bli fem minuters paus innan utfrågningen fortsätter med Rebekah Brooks.

18:30 Rupert Murdoch håller ett avslutninganförande, där han säger att han och hans son behövde vara där, att de är ledsna för det som hänt. Att det som har hänt går emot allt han och hans son står för. Han ber alla offer för telefonavlyssningen om ursäkt, och han ska jobba hårt för att förtjäna deras förlåtelse. Han säger att betala poliser för information och avlyssna telefoner är fel och att det inte räcker med att säga förlåt allt måste rättas till, så han kommer att samarbeta fullt med polisen. Han säger även att han trodde att saken var utagerad när två personer fick fängelse 2007.

18:20 Mensch frågar om journalister på News of the World har känt sig berättigade att använda sig av telefonavlyssning eftersom det var en del av den allmänna kulturen inom tabloidpressen. Murdoch svarar att det inte är upp till honom att ifrågasätta andra titlar.

18:16  Louise Mensch frågar James Murdoch om det har kommit fram några rapporter om telefonavlyssning i nyhetsbolaget utanför Storbritannien. Murdoch svarar att han inte har hört något om detta och svarar att anställda måste hålla sig till etiska förhållningsregler.

18:09 Sessionen är nu åter i gång igen efter 15 minuters uppehåll. Toryledamoten Louise Mensch fortsätter sin utfrågning.

18:04 Mannen som försökte attackera Murdoch är gripen av polis.

17:59 BBC:s politiska redaktör Nick Robinson sager att Rupert Murdoch blev slagen i ansiktet med en tallrik med raklödder av en man som skrek: ”Greedy”.

17:59 Rupert Murdochs fru försökte i uppståndelsen slå den man som försökte attackera honom.

17:56 Enligt uppgifter har någon försökt attackera Rupert Murdoch.

17:54 Förhöret bryts när tumult uppstår i rummet.

17:45 Kommittén: När man arbetar med undersökande journalistik, hur långt får man gå?

Rupert Murdoch: Avlyssning är en helt annan sak men jag tror att undersökande journalistik leder till ett mer transparent och öppet samhälle, det kan vara obekvämt för vissa, men det gör att vi har ett bättre samhälle.

James Murdoch: Oavsett vilka metoder man pratar om så vill jag vara tydlig med att våra regler säger att de anställda måste följa lagarna.

17:40 Frågan om vems ansvar oegentligheterna faller på tar upp mycket tid under den senare delen av förhöret. Kommittén frågar vem som ansvarat för att hålla informationen från Rupert och James Murdoch. Rupert Murdoch svarar att allt som ses som en kris ska föras upp till företagets högsta ledning, men att ansvaret i övrigt varit delegerat.

James Murdoch flikar in att det är skillnad på att hålla information från någon och att inte ha informationen. ”Det går inte att säga att företagsledningen skulle ha informerats om saker som inte var kända.”

17:30 Utfrågningen handlar i stort om vid vilket tillfälle företaget agerade för att informera polisen om oegentligheterna i företaget. James Murdoch säger att företaget gjort rätt, sökt hjälp av fristående advokater och gått igenom de e-postarkiv där bevis för avlyssningen fanns. Utfrågaren undrar hur det kommer sig att företaget inte genast lämnade över informationen till polis när materialet gick igenom första gången. Murdoch svarar att företaget litade på den fristående advokatbyrån.

17:20 James Murdoch undviker att svara på frågor om vad företaget gjorde med information de fick om oegentligheter i verksamheten: ”Det är viktigt för polisen att jag inte kommenterar specifikt över vilka individer som utpekats tidigare.”

17:00 Rupert Murdoch säger att han accepterade före detta chefredaktören för News of the World, tillika vd för News International, Rebekah Brooks, avgång andra gången hon erbjöd sig att avgå, eftersom hon led av "extrem ångest".

16:55 James Murdoch säger att han blev mycket förvånad när han fick veta att två tidigare anställda, inblandade i avlyssningsskandalen, hade fått hjälp med rättegångskostnaderna efter att de hade dömts. Vem som beslutade det säger han sig inte veta något om.

16:46 Rupert Murdoch säger att han mycket sällan pratar med chefredaktörerna på tidningarna han äger. Särskilt inte med News of the World som är "så liten". Men att säga att han har ett "hands off"-ledarskap är fel. "Jag jobbar 10-12 timmar om dagen, om du bara visste hur många olika problem jag hanterar varje dag".

16:40 Många av frågorna handlar om de pengar som har betalats ut till personer som har utsatts för illegal avlyssning. James Murdoch hävdar att pengarna inte betalades ut för att köpa någons tystnad.

16:35 James Murdoch upprepar att det var under 2010 som man förstod att en större grupp anställda kunde vara inblandade i avlyssningsskandalen. Han säger att om man vetat det man vet nu, i ett tidigare skede, hade man handlat kraftigare och snabbare.

16:27 Rupert Murdoch flikar in att ingen reporter kan ta sådana beslut själv, det måste godkännas av hans eller hennes chef.

16:25 James Murdoch får frågan hur man betalar pengar till någon som varken skickar en faktura eller står på avlöningslistan. Han svarar att han inte kan detaljerna exakt, eftersom det inte är han som sköter sådana saker, men att det ibland kan vara lämpligt att journalister betalar kontant. Då är det dock brukligt att det bokförs på korrekt sätt.

16:20 James Murdoch förnekar inte att man betalade pengar till chefen för fotbollsfacket i Storbritannien eftersom han hade utsatts för telefonavlyssning. Murdoch säger att de betalade eftersom de visste att de skulle förlora i en rättegång – och det skulle bli betydligt dyrare.

16:14 Rupert Murdoch förnekar att han har ansvaret för skandalen och säger att skulden ligger på personer som han har litat på.

16:10 Rupert Murdoch berättar att han bjöds in till 10 Downing street dagarna efter valet som tack för hans stöd och för att dricka en kopp te tillsammans med David Cameron. Han tillägger dock att han även har besökt Gordon Brown vid flera tillfällen

16:01 James Murdoch försöker vid flera tillfällen svara på frågor åt sin far, med motiveringen att han har större detaljkunskap, men tillåts inte göra det.

15:56 Rupert Murdoch säger att han inte vet vem som har vilselett honom, utan att det är det som polisen ska utreda.

15:52 Rupert Murdoch blir tillfrågad om han visste att Rebekah Brooks erkänt i polisförhör förra året att News of the World betalat polisen för information. Han säger att han vet det nu, men inte då. Han säger också att han inte kände till att en framstående reporter dömts för utpressning.

15:45 James Murdoch säger att man inte fick full insikt i avlyssningsskandalens omfattning förrän i samband med civila rättegångar 2010. Han säger också att företaget nu har en grupp som samarbetar nära med polisen för att hjälpa dem i deras arbete.

15:40 James Murdoch inleder med att be offren för avlyssningsskandalen och deras familjer om ursäkt å hela News corps vägnar.

15:35 Parlamentet har satt sig till rätta, och James Murdoch frågar om han kan få hålla en inledning. Han får nej, med motiveringen att parlamentet har många frågor som det vill hinna ställa.