Krav på säkrare vägar till skolbussarna

Nu kräver centerpartiet i Västerås att på- och avstigningsplatserna för skolbarn som måste åka skolbuss ska bli säkrare.

De nya trepunktsbältena är bra, men centerpartiet oroas över att många barn tvingas gå längs, och korsa 90-vägar för att kunna ta sig till och från skolbussen.

Exempel på farliga vägar är på- och avstigningsplatser utmed riksväg 67, Köpingsvägen mot Dingtuna och utefter gamla Hallstavägen.

Centerpartiet kräver att skolbussturerna anpassas efter de förutsättningar som finns på landsbygden och att barnen hämtas upp på säkra hållplatser där de inte riskerar att bli överkörda.