Öppen valprocess för ny Centerledare

1:52 min

Centerpartiets valberedning kommer i morgon presentera de tre personer som vill bli ny ordförande för partiet. Personer som sedan öppet kan driva kampanj bland medlemmarna och berätta vad de står för. 

Peter Esaiasson, professor i statsvetenskap tror att övriga partier nu kommer tvingas mot större öppenhet och direktdemokrati.

– När några partier har börjar gå den här vägen är det väldigt svårt för de andra partierna att stå emot. Det finns någonting lockande med demokrati, det här är absolut framtiden.

I våras var det öppna kampanjer och utfrågningar bland dem som ville bli nya språkrör i Miljöpartiet. Nu lyfter Centerpartiet fram de egna partiledarkandidaterna tydligt.

Medlemmarna får nu mer inflytande och det kan bli en vitamininjektion i deras partiarbete, även om de inte får välja partiledare i ett direkt medlemsval.

Men det finns förstås också risker med öppen partiledarkamp.

– Visst finns det risker med öppna personmotsättningar, men de finns antagligen ändå.

Om ett parti skulle kunna stärkas av ökad öppenhet vid partiledarval, är osäkert, enligt Esaiasson, men det kan ändå vinna på det.

– Det är väl kanske snarare så att ett parti som inte har det här öppna förhållningssättet hamnar lite på efterkälken. Man får hela tiden svara på kritik och anklagelser för att man inte vågar lite på sina medlemmar.

Nu får kandidaterna vända sig mer till medlemmarna än till ordförandena för partidistrikten som normalt har stort inflytande över partiledarval. Det bryter mot hela den svenska folkrörelsetradition, som innebär toppstyrning, enligt Esaiasson.

Kandidaterna måste våga ställa upp i en offentlig valprocedur och riskera att förlora och det kan leda till en annan typ av kandidater.

– Det krävs mer av en genomtänkt karriärambition nu än vad det har gjort förut.