Fler svenska fångar får medicin mot adhd

2:35 min

Förskrivningen av läkemedel mot adhd ökade förra året med 30 procent på landets fängelser och häkten, visar statistik från Kriminalvården. Läkemedlet är centralstimulerande och innehåller en amfetaminliknande substans.

– Dels är det ju att fler behandlas med detta ute i samhället. Vi vet att våra intagna har adhd i högre omfattning. Vi har trott att det legat på ungefär 25 procent, men nu säger en av undersökningarna som gjorts på våra intagna att upp till 40 procent av långtidsdömda män kan lida av adhd, säger Lars-Håkan Nilsson, medicinsk rådgivare inom Kriminalvården.

Lasse Liljegren som förbundssekreterare för Kris, Kriminellas revansch i samhället, hade hellre sett att användandet minskat. 

– Om man ger ett centralstimulerande preparat i höga doser till en exempelvis en som har ett amfetaminmissbruk i grunden så blir det någon form av ersättningspreparat. Då håller man kvar den här killen eller tjejen i någon form av beroende. Utgångspunkten är att man ska vara restriktiv, säger Lasse Liljegren.

Lars-Håkan Nilsson på Kriminalvården säger att man även undersöker alternativa läkemedel.

– Det har vi ju alltid som ett alternativ, men vi följer de riktlinjer som finns i samhället i stort och väljer de effektivaste läkemedlen.

Kriminalvårdens läkemedelsstatistik för 2010 visar också att förskrivningen av läkemedel varierar mycket mellan olika anstalter och häkten i olika delar av landet.

Totalt sett har antalet dygnsdoser ökat med drygt 1 procent. Samtidigt har kostnaderna för läkemedel minskat med drygt 8 procent.

Lars-Åke Nilsson menar att det beror på att apoteket numer doserar läkemedlen till internerna, i stället för att som förut låta personalen på anstalterna sköta det.

– Vi får färdiga kuddar märkta med patientens namn och personnummer som man bara delar ut. Det bäddar för en mycket säkrare hantering. Vi har sett att när vi successivt använt dessa kan vi ta in vinster på det, säger Lars-Åke Nilsson.