Flygplansbesättning framme i USA

De 24 besättningsmedlemmarna på det amerikanska spaningsplan som hållts kvar i Kina kom på torsdagkvällen fram till en militärbas på Hawaii.
USA:s president George Bush sa vid deras ankomst att olyckan, då det amerikanska planet kolliderade med ett kinesiskt, inte var amerikanernas fel och att bestättningen gjort ett ärbart och proffesionellt jobb. Besättningen ska nu genomgå två dagars så kallad debriefing, innan de får återförenas med sina familjer.