Gotlands kommun alltmer skuldsatt

Om Gotlands kommuns totala skuld skulle slås ut på alla gotlänningar, så innebär det att varje gotlänning i genomsnitt har en skuld på 57 000 kronor.

Om Gotlands kommuns totala skuld skulle slås ut på alla gotlänningar, så innebär det att varje gotlänning i genomsnitt har en skuld på 57 000 kronor.

Gotlands kommunala skuld är lite mindre än genomsnittet för landets kommuner, men det innebär att kommunen måste betala omkring 45 miljoner kronor om året i ränta på lånen.

För att få ner låneskulden är komunen försiktig med nya investeringar och sälja kommunal fastigheter.