Dalarna

Skogsbolag fortsätter skövla naturskog

1:24 min

De stora skogsbolagen fortsätter att hugga ner skyddsvärd skog i Dalarna, trots att de vet att det finns hotade arter där.

Nu är det flera områden i det så kallade vildmarksriket mellan Mora, Leksand och Vansbros kommuner som huggits ner och fler områden är planerade för avverkning.

– Här har de gjort en högstubbe av en gammal tall som har garnlav på sig, det är en hotad art som bara klarar sig i skogen, nu står den mitt på ett hygge och laven kommer dö, visar Sebastian Kirrpu som är skogsinventerare när vi går runt på ett kalhygge i det så kallade vildmarksdistriktet.

Sebastian Kirrpu fick förra året i uppdrag av Mora, Leksand och Vansbros kommuner att kolla upp hur värdefull skogen i vildmakrsriket var.

– Vi hittade att 20 procent av skogen i området var skyddsvärd och all forskning har kommit fram till att det är det som behövs om vi ska kunna bevara alla djur och växter som lever i skogen, säger han.

Kommunerna skickade ut den färdiga rapporten till flera myndigheter och till de stora skogsbolagen som verkar i området.

– Vi skulle vilja att det här området får någon form av skydd, till exempel som naturreservat, eftersom det finns så höga naturvärden här, säger Olle Bylander som är kommunekolog i Mora.

Men trots det så har bolagen börjat avverka i området. Grävsvinberget där vi står har förvandlats från en naturskog till ett kalhygge.

– Jag blir riktigt beklämd att bolagen helt struntar i vad vi har visat genom den här rapporten, säger Sebastian Kirrpu.

Matilda Eriksson Rehnberg
matilda.eriksson-rehnberg@sr.se

Lyssna på Kaliber för mer om det svenska skogsbruket: