Krav på flytväst i alla båtar kan bli verklighet

2:06 min

Bara under juni i år har sex män drunknat till följd av olyckor med fritidsbåtar. Ingen av dem hade på sig flytväst, vilket är den vanligaste drunkningsorsaken.

Just nu utreder Transportstyrelsen hur man ska få ned båtolyckor och myndigheten tittar på ett eventuellt flytvästkrav.

– Jag tror att det finns för mycket lagar generellt sätt, säger Brännöbon Thomas Hansson.

Han tycker inte att ett krav på flytväst är bra idé. Själv använder han sällan flytväst.

– Det är något man får välja själv, om man vill ha flytväst eller inte.

Men Anders Wernesten som jobbar med vattensäkerhet för Svenska livräddningssällskapet håller inte med. Han tycker att det ska vara obligatoriskt att ha flytvästar i fritidsbåtar och att det ska vara lagstiftat. Så är det redan i våra grannländer - Norge, Danmark och Finland.

– Förra våren så fanns det framme ett lagförslag om att det skulle finnas flytvästar i alla fritidsbåtar, säger Anders Wernesten.

– Jag, och de flesta båtorganisationer, kan inte förstå varför inte regeringen har fått fram det förslaget och gjort lag utav det. Det hade gjort att vi hade fått ner antalet drunknade med åtminstone 25 till 30 personer per år.

Det pågår just nu en utredning om en så kallad båtlivsstrategi för färre olyckor. Det är Transportstyrelsen som på Näringsdepartementets uppdrag ska jobba fram en strategi för hur man ska halvera allvarligt skadade i fritidsbåtstrafiken och minimera antalet döda.

– När det gäller flytvästen så har vi resonerat kring den men det är inte helt trivialt att bara införa ett krav, säger Erik Eklund som är samordningsansvarig för båtlivsfrågor inom Transportstyrelsen.

– Att ha flytväst på sig är inte alltid det bästa. I stället har vi tänkt som våra grannländer att det skulle krävas att det finns rätt antal flytvästar och rätt storlek till dem som är ombord, men inget krav att ha den på sig. Och då är frågan om det blir bättre att ha ett krav.

Anders Wernesten på Svenska livräddningssällskapet tycker att frågan tagit för lång tid.

– Varför hålla på att tröska med utredningar när man vet väldigt klart att om det skulle finnas flytvästar till alla ombord så hade vi sparat massor med liv.