Flygplats miljöcertifierad

Flygplatsen i Kallinge har blivit miljöcertifierad. Utmärkelsen från luftfartsverket innebär bland annat att flygplatsen nu har full kontroll över vilka farliga kemikalier som hanteras och hur resterna tas om hand.

I en förlängning kommer även flygbolagen som trafikerar Kallinge att tvingas redovisa alla kemikalier de använder, säger platschefen på Kallinge flygplats, Jim Magnusson.