Ooops, det blev visst fel

P1-programmet Medierna har den här veckan uppmärksammat oss och Vetenskapsradion på att allt inte var helt rätt i rapporteringen kring fördelarna med att dela upp semestern i flera kortare perioder istället för en lång sommarsemester.

Idag sänder vi därför denna rättelse i några av Ekots sändningar:


I flera inslag i Ekot i måndags hävdades att fler och kortare semestrar ger ett bättre välbefinnande än en längre sammanhängande semester. Dessa slutsatser har inte stöd i den forskning som finns publicerad, utan är personliga bedömningar från den forskare som intervjuades.

Detta borde ha framgått tydligare. Vi beklagar felet.


För Sveriges Radios del är sanning och relevans mycket viktigt. Jag är därför tacksam för att det granskande programmet Medierna och dess reporter Martin Wicklin tittade närmare på den forskning som låg till grund för de aktuella inslagen och artiklarna, så att vi nu får möjlighet att rätta felaktigheterna.

Medierna har också ställt ett antal frågor om hur vi på Ekot hanterar nyheter om aktuella forskningsrapporter och hur samarbetet med Vetenskapsradion ser ut.

Vetenskapsradion i Uppsala är SR:s och troligen landets största vetenskapsredaktion med stor kompetens och erfarenhet. Vårt förtroende för denna redaktion är stort.

När Vetenskapsradion rapporterar om nyheter inom sitt bevakningsområde gör vi naturligtvis en sedvanlig rimlighetsbedömning av inslagen, ibland ställer vi även kontrollfrågor till den reporter som har gjort inslaget för att säkerställa att påståendena är korrekta. Så går det för övrigt ofta till här på redaktionen.

Vi brukar dock inte, för att svara på en direkt fråga från Medierna, regelmässigt gå igenom den kanske 10-åriga forskning som ligger till grund för ett nyhetsinslag från Vetenskapsradion. Vi räknar med att den kompetensen finns på redaktionen i Uppsala.

I andra fall händer det att vi arbetar tillsammans med Vetenskapsradion från första början med en intressant forskningsnyhet och då är vi självklart med från ax till limpa och har exakt samma koll på varje detalj i grundmaterialet som Vetenskapsradion har. Det händer så klart också att vi på helt egen hand gör forskningsanknutna nyheter.

Oavsett om det är en nyhetsbyrå eller en redaktion inom SR som har gjort fel från första början så är det dock den ansvarige utgivaren på den publicerande redaktionen som har det yttersta ansvaret för allt som publiceras. Det ansvaret tar jag nu genom att medge felaktigheterna och sända en rättelse.

Mer om detta i programmet Medierna i P1 på lördag klockan 11:03.

Michael Österlund
Nyhetschef