Borgmästartitel får användas i Tranås?

När Tranås kommun får utländskt besök, och vid representation utomlands bör kommunfullmäktiges ordförande få kalla sig borgmästare.

Det tycker dom båda moderaterna Berit Söderström och Winfried Baier i Tranås. Förslaget framförs i en motion och dom motiverar det med att titeln borgmästare förtydligar rollen som kommunfullmäktiges ordförande har.