Stockholm stoppar annons om gatukonst

9:05 min

Stockholms stad stoppar reklam för Riksteaterns gatukonst-evenemang "Art of the Streets" med hänvisning till att det strider mot stadens klotterpolicy. Hör Claes Thunblad, enhetschef för trafikkontoret Stockholms stad och Ceylan Holago, producent på Riksteatern. Samtidigt går övriga huvudstäder i Norden en annan väg. I Finland har nyutnämnde kulturministern Paavo Arhinmäki stridit för att Helsingsfors ska ge utrymme för laglig grafitti.