Kommentar: Räddningspaketet ingen slutpunkt

Euroländernas räddningspaket är knappast den slutpunkt för eurokrisen som utlovats. Det finns stora frågetecken i överenskommelsen mellan de 17 euroländerna.

Räddningpaketet är större än förväntat. Bördorna på både Grekland, Irland och Portugal lättar när räddningslånen förlängs och räntorna sänks.

Dessutom får den europeiska stabiliseringsfonden, EFSF, utökade befogenheter. Fonden ska kunna ingripa med ”förebyggande åtgärder” om något euroland hotas av finansmarknadernas misstro.

Men vid den punkten kommer det första stora frågetecknet. Stabilitetsfonden innehåller i dag ungefär motsvarande 4000 miljarder kronor. Det har bedömts som alldeles för lite, redan innan fonden fick ett utökat uppdrag. Det fanns förväntningar inför gårdagens toppmöte om att fondens kapital skulle tre- eller fyrdubblas. Men enligt slutdokumentet blir det ingen utökning. Därmed är det ytterst osäkert vad som händer om till exempel jätteländerna Italien eller Spanien skulle behöva hjälp.

Det andra stora frågetecknet är avskrivningen av Greklands skulder. Premiärminister Papandreou sade i går att överenskommelsen innebär att skuldbördan lättar med 26 miljarder euro. Det motsvarar i så fall mindre än tio procent av Greklands enorma skuldbörda. De flesta bedömare anser att Greklands skulder måste skrivas ner med minst 50, kanske 70 procent för att landet ska kunna ta sig ur krisen.

Frankrikes president Sarkozy räknar tydligen på ett mer positivt sätt än Papandreou. Han sade i går kväll att Greklands skulder kommer att minska med 25 procent till följd av paketet. I vilket fall är det långt till det som bedömts nödvändigt.

Om Grekland ska få ner sin statsskuld, som är på väg att passera 150 procent av bruttonationalprodukten, krävs därmed många år av hårda åtstramningar. Åtstramningar som i sig kommer att bromsa Greklands möjlighet att få igång sin tillväxt igen. De redan våldsamma protesterna i landet kommer att växa ytterligare.

En devalvering skulle förkorta processen, men den utvägen finns inte för ett euroland.