Oklahoma-bombare begär uppskov

Oklahoma-bombaren Timothy McVeigh har ansökt om att hans avrättning som är planerad att äga rum den 11 juni, ska skjutas upp.
Bakgrunden till ansökan är den undersökning som ännu pågår sen en stor mängd dokument från den federala polisen, FBI, undanhållits för McVeigh:s advokater i samband med rättegången. Timothy McVeigh har dömts till döden för bombdådet i Oklahoma City 1995 då 169 människor dödades och flera hundra skadades.