Skolsköterskor hinner inte med

Skolsköterskornas arbetssituation i Blekinges kommuner skall granskas av Arbetsmiljöverket.

Många sköterskor har idag en väldigt pressad arbetssituation, bland annat med alltför många elever och stora svårigheter att hinna med allt de egentligen vill göra och som eleverna skulle behöva.

-Väldigt många skolsköterskor påtalar symptom som de sätter i samband med arbetssituationen, säger Anna-Lisa Ternelius som är arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket i Växjö.

-Vi gör bedömningen att de kan drabbas av ohälsa samtidigt som de också har en mycket låg sjukfrånvaro. De har alltså en hög sjuknärvaro, säger Anna-Lisa Ternelius.

Arbetsmiljöverket kommer att skicka en enkät om skolsköterskornas arbetsmiljö till alla kommuner i Blekinge och Småland. I första vändan kommer man inte att ställa några krav på kommunerna utan man hoppas att kommunerna själva ska rätta till eventuella brister, säger Anna-Lisa Ternelius.

-Men när vi konstaterar att det finns brister kommer vi att ställa krav på rättelse och förelägganden, säger Anna-Lisa Ternelius.