Försvaret kan försämras om anslagen inte höjs

1:56 min

Det är troligt att försvarets budget behöver höjas inom några år, menar borgerliga försvarspolitiker i riksdagen. Bakgrunden är att en rapport från FOI nyligen slog fast att det kommer att bli svårt att få ihop ekonomin för försvaret framöver.

– Det här underlaget och det vi har sagt tidigare att det krävs mer pengar och det är svårt att se hur Sverige skulle kunna bibehålla vår militära förmåga år 2014 och framåt om anslagen inte höjs, säger kristdemokraten, Mikael Oscarsson, som sitter i riksdagens försvarsutskott.

I vintras sa ÖB, Sverker Göranson, att Sveriges försvarsförmåga kommer att försämras om inte budgeten höjs från 2015. Ett skäl är att det saknas pengar till inköp av vapen och utrustning.

Nyligen bekräftade en utredning från Totalförsvarets forskningsinstitut att försvarsmateriel går upp i pris snabbare än andra varor. Utredningens slutsats är att försvaret måste få mer pengar annars får politikerna dra ner på försvarets storlek eller på kvaliteten på utrustningen.

Men försvarsminister Sten Tolgfors vill inte i dag tala om att höja försvarsbudgeten.

– Jag tycker man ska titta på det inför varje försvarsbeslut. Det som är unikt med Sverige just nu i hela Europa är att vi har stabila försvarsanslag när i princip hela vår omvärld och våra samarbetsländer skär ner kraftigt. Det som också sker är att man kommer inte anskaffa eller utveckla materiel på samma sätt som tidigare. Det kommer att ske mycket mer gemensamt.

Centerpartisten Staffan Danielsson utesluter inte att budgeten behöver höjas även om mer samarbete med andra länder kan spara pengar. Folkpartiets Allan Widman menar att en del materialkostnader kan sänkas. Men mycket talar ändå för en budgethöjning, för det går inte att skrota fler regementen enligt Widman.

– För att vidmakthålla en stor insatsorganisation och en god försvarsförmåga så måste Sverige vara berett på i den delen skjuta till nya pengar.

Hur mycket kan det handla om?

– När vi talar om försvarsanslag så talar vi alltid om hundratals miljoner, förmodligen miljarder.

– Vi har halkat efter lite relativt de nordiska länderna om man jämför våra försvarskostnader i procent av BNP, så jag utesluter inte detta, säger han.

Socialdemokraternas försvarspolitiska talesperson, Peter Hultqvist, tycker att regeringen nu borde ta inleda en bred diskussion om försvarets framtida ekonomi. Han är inte förvånad över problemen och menar att både material och det nya frivilliga försvaret gör att kostnaderna drar iväg.

– Man måste börja se över hur man ska klara den ekonomiska situationen på lång sikt och det är ytterst regeringen som har ansvar för den kostnadskontrollen och den typen av ekonomiskt arbete för att se till att det håller ihop inom de ramar man nu har satt upp.