Salmonella i hästsjukhusets stallbrunn

De sista proverna på hästsjukhuset i Skara visade att det trots allt finns salmonella i stallet. Tester från en avloppsbrunn i sjukhusstallet gav positivt utslag på sjukdomen.

Ett tjugotal prover togs förra veckan, och alla utom ett var negativa. Det var ett avföringsprov som togs på insidan av en golvbrunn som visade på salmonella.

Elöd Szanto, som är inspektör på Jordbruksverket, säger till Radio Skaraborg att provet visar att det funnits salmonella i stallet, men att det inte är säkert att smittan fortfarande finns kvar.

Enligt Elöd Szanto är det mycket mindre allvarligt när smitta hittas i en avloppsbrunn jämfört med om den skulle hittats i ett djur.

Under dagen ska Jordbruksverket tillsammans med statens veterinärmedicinska anstalt bestämma om stallet behöver vara stängt också i fortsättning. Klart är att det kommer att tas fler prov för att ta reda på om det är en ny eller gammal smitta som hitatts.