Europol vill kartlägga nordisk extremism

1:28 min

Efter attackerna i Norge så erbjuder nu den europeiska polismyndigheten Europol de nordiska länderna hjälp med att kartlägga extremism.

– Det vi vill är att skapa oss en överblick för att se om det finns ett förstärkt hot från extremistiska miljöer, säger Søren Pedersen, presstalesman för Europol.

Europol har varit i kontakt med polismyndigheterna i de nordiska länderna för att erbjuda sin hjälp.

Det man överväger, säger Søren Pedersen, är att aktivera delar av det antiterror-nätverk som man har byggt upp, en grupp bestående av cirka 50 experter från olika länder, som alltid står redo när en terrorhandling inträffar.

Den här gruppen ska då under de närmaste veckorna samarbeta med Europols antiterrorgrupp som är baserad vid organisationens högkvarter i Holländska Haag och syftet skulle vara att bättre kunna kartlägga hotet från extremism i de norra delarna av Europa.

– Tillsammans med de nordiska länderna vill vi se om det är något vi förbisett eller om det kan finnas ett ökat hot även i andra länder, säger Søren Pedersen.

Om gruppen kommer att aktiveras är ännu inte klart. Det beslutas under de närmaste dagarna.

Europol har även erbjudit Norge annan hjälp, bland annat med kriminalteknisk expertis.